5 ความเทพของ Raiju Tournament

5 ความเทพของ Raiju Tournament

สัมผัส 5 ความเทพของ Raiju Tournament

         เสริมปุ่ม REMAP เพื่อสร้างความแตกต่างของการเคลื่อนไหว


        โหมด Hair Trigger เพิ่มการตอบสนองให้เร็วมากขึ้น

 

        Key Mapping ผ่าน Mobile Apps ตั้งค่าการสั่นมอเตอร์ Sensitivity Clutch และ Key Mapping

 

        การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

 

        ปุ่ม Razer Mecha-tactile ผสมผสานระหว่างปุ่มกดที่นิ่มสบายนิ้วกับ Tactile เพิ่มความเร็วแบบตอบสนองเท่าตัว

 

         ราคา 6,390 บาท

Leave a Reply

Related Posts