ตรวจสอบกำหนดเวลาการรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่ายๆ

Check Warranty

รวมศูนย์บริการของเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส ที่คอยบริการคุณทั่วประเทศ

Service Center

รวมรายชื่อร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ ของเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส ทั่วประเทศ

Where to buy

รวมเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Razer ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Razer Support
OUR SERVICES

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเอสเซนตี้ และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อจากเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส เท่านั้น
การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่างๆ เป็นต้น

บริษัทจะไม่รับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

 

สภาพสินค้าผิดปกติ

สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น

การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

เสียหายจากปัจจัยภายนอก

สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

สติ๊กเกอร์รับประกันขาดหาย

สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์

ใช้สินค้าผิดวิธี

การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม

มีรอยปากกาบนสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน

ทางบริษัทเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้ โดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

หีบห่อที่ใช้บรรจุไม่เหมาะสม

ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า

ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า

ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส

เกิดจากซอฟต์แวร์

ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

สินค้าหมดอายุการรับประกัน

สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

ไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์

การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด ได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภท ดังต่อไปนี้

สติกเกอร์รับประกัน

สินค้าที่นำมาเปลี่ยน หรือส่งซ่อม จะต้องมีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (Void) หรือ หมายเลขรุ่น (Serial Number) ในสภาพที่สมบูรณ์

จากการใช้งานสินค้าปกติ

ทางบริษัทเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จะทำการเปลี่ยน และซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น

กรณีที่ซ่อมไม่ได้

ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมได้ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน, รุ่นใกล้เคียง, เสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือคืนเงิน ที่ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง

ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่เสียภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7 วันทำการ และสินค้าที่เสียหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายในระยะเวลา 15 – 45 วันทำการ โดยมีเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์มาคืนให้ครบชุด เช่น กล่องผลิตภัณฑ์, Driver, คู่มือ, สายต่างๆ ในสภาพสมบูรณ์

บัตรรับประกัน

สินค้าบางประเภทที่มีบัตรรับประกันแนบ ลูกค้าจะต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐานและต้องนำบัตรรับประกันมาแสดงให้ทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเมื่อส่งสินค้าซ่อม

สื่อบันทึกข้อมูล

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและโปรแกรมใดๆ ที่เก็บอยู่ในสินค้าประเภทสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้านำมาส่งเคลมกับทางบริษัทฯ เช่น Flash Memory, Flash Drive, และ อื่นๆ

ของแถม, อุปกรณ์พ่วง หรือ สินค้าที่ได้จากกิจกรรม

ของแถม หรือ อุปกรณ์พ่วงต่างๆ (Accessories) เช่น หูฟัง, ฝาลังถ่าน, Remote, Battery ไม่มีการรับประกัน

ส่งเคลมสินค้าพร้อมกล่องผลิตภัณฑ์

การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด มี Serveic Center ที่พร้อมให้บริการ ดังต่อไปนี้

สำนักงานใหญ่

Tel. 0-2961-7297, Fax. 02-961-7393
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสาร์ 10.00 – 12.00 น.)
บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด 29/54 อรุณสุนทรีแฟคตอรี่แลนด์ ม.2 ถ.345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ศูนย์บริการสาขาฟอร์จูนทาวน์

Tel: 094-676-8222
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
Ascenti Resources Serveic Center ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้อง 3018 ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

ศูนย์บริการสาขา Palladium IT Mall

Tel: 080-587-6662
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
Ascenti Resources Serveic Center ศูนย์การค้าพาราเดียม ไอที ประตูน้ำ ชั้น 5 ห้อง IT5-09 ตรงสี่แยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์บริการสาขาเชียงใหม่

Tel: 099-243-7591
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
Ascenti Resources Serveic Center ตึกไอคอน ไอที เชียงใหม่ ที่อยู่ 29 หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เงื่อนไขการรับประกันเก้าอี้ Sparco

สินค้าที่เป็นเก้าอี้ Sparcoจะรับประกัน 1ปี โดนชิ้นส่วนที่รับประกันจะมีดังนี้
1. โครงเหล็กของเบาะเก้าอี้
2. ตัวโช็ค และแก่นโช็ค
3. ขาเหล็ก
4. ล้อ
5. ที่พักแขน

ทั้งนี้จะไม่รวม หนังของเบาะ และการเสียหายจากการใช้งาน รวมถึง อุบัติเหตุ อุทกภัย อัคคีภัย ที่จะอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน