ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด
จาก Facebook Ascenti.Thailand

Leave a Reply

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram