๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์…

๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์…

๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันจักรี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

1 2 83

Enter your keyword