บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Marketing จำนวน 2 ตำแหน่ง
และตำแหน่ง Creative Marketing จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง Marketing จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย หรือ เพศหญิง
– พูดภาษาอังกฤษดีมาก ถ้าพูดภาษาจีนได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความคิดสร้างสรรค์
– ทำงานเป็นทีมได้
– เป็นนักสื่อสาร หรือนักพูดที่ดี

2. ตำแหน่ง Creative Marketing จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย หรือ เพศหญิง
– มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ ดีไซน์ ด้านกราฟฟิก
– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์หรือทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอยู่เสมอ
– วิเคราะห์ ออกแบบแนวทางการทำคอนเทนต์ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
– ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 097-184-8842 หรือที่ HR@ascenti.co.th


 

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram