warranty

ตรวจสอบการรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่ายๆ

Check Warranty

รวมศูนย์บริการของเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส ที่คอยบริการคุณทั่วประเทศ

Service Center

รวมรายชื่อร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ ของเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส ทั่วประเทศ

Where to buy

เพียงกรอกชื่อ เบอร์โทร และเรื่องที่ต้องการสอบถาม เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด

ARC Support
เช็คประกันสินค้าออนไลน์

เช็คประกันสินค้าออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เช็คได้ ตลอด 24 ชั่วโมง คลิ๊กที่นี้

step-claim1
arc-map-rma2
OUR SERVICES

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเอสเซนตี้ และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อจากเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส เท่านั้น
การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่างๆ เป็นต้น

บริษัทจะไม่รับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

 

สภาพสินค้าผิดปกติ

สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น

การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

เสียหายจากปัจจัยภายนอก

สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

สติ๊กเกอร์รับประกันขาดหาย

สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์

ใช้สินค้าผิดวิธี

การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม

มีรอยปากกาบนสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน

ทางบริษัทเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้ โดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

หีบห่อที่ใช้บรรจุไม่เหมาะสม

ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า

ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า

ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส

เกิดจากซอฟต์แวร์

ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

สินค้าหมดอายุการรับประกัน

สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

ไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์

การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด ได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภท ดังต่อไปนี้

สติกเกอร์รับประกัน

สินค้าที่นำมาเปลี่ยน หรือส่งซ่อม จะต้องมีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (Void) หรือ หมายเลขรุ่น (Serial Number) ในสภาพที่สมบูรณ์

จากการใช้งานสินค้าปกติ

ทางบริษัทเอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จะทำการเปลี่ยน และซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น

กรณีที่ซ่อมไม่ได้

ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมได้ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน, รุ่นใกล้เคียง, เสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือคืนเงิน ที่ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง

ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่เสียภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7 วันทำการ และสินค้าที่เสียหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายในระยะเวลา 15 – 45 วันทำการ โดยมีเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์มาคืนให้ครบชุด เช่น กล่องผลิตภัณฑ์, Driver, คู่มือ, สายต่างๆ ในสภาพสมบูรณ์

บัตรรับประกัน

สินค้าบางประเภทที่มีบัตรรับประกันแนบ ลูกค้าจะต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐานและต้องนำบัตรรับประกันมาแสดงให้ทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเมื่อส่งสินค้าซ่อม

สื่อบันทึกข้อมูล

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและโปรแกรมใดๆ ที่เก็บอยู่ในสินค้าประเภทสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้านำมาส่งเคลมกับทางบริษัทฯ เช่น Flash Memory, Flash Drive, และ อื่นๆ

ของแถม, อุปกรณ์พ่วง หรือ สินค้าที่ได้จากกิจกรรม

ของแถม หรือ อุปกรณ์พ่วงต่างๆ (Accessories) เช่น หูฟัง, ฝาลังถ่าน, Remote, Battery ไม่มีการรับประกัน

ส่งเคลมสินค้าพร้อมกล่องผลิตภัณฑ์

การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด มี Serveic Center ที่พร้อมให้บริการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

ศูนย์บริการเคลมสินค้า สำนักงานใหญ่ (Service Center)

ฝ่ายเคลมสินค้า Tel. 02-961-7285 และ 02-000-9742
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.
บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด ศูนย์รับเคลมสินค้า เลขที่ 29/10-13 อรุณสุนทรีแฟคตอรี่แลนด์ ม.2 ถ.345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ศูนย์บริการสาขาฟอร์จูนทาวน์

Tel: 094-676-8222
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. เปิดทุกวัน
Ascenti Resources Serveic Center ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้อง 3018 ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

ศูนย์บริการสาขา พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ ชั้น1

Tel: 082-525-0653, 063-306-1656
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. เปิดทุกวัน
Ascenti Resources Serveic Center ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ ชั้น1 ห้องเลขที่ 167 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

มั่นใจในบริการหลังการขาย

มั่นใจการรับประกัน เช็ควันทางออนไลน์ได้ตลอด

สินค้าของเราทุกชิ้น* สามารถตรวจสอบวันรับประกันสินค้าออนไลน์ ได้ที่ https://www.ascenti.co.th/check

มั่นใจการจัดส่งสินค้าเคลมกลับด้วยความเร็ว! มาตรฐาน DHL

ด้วยมาตรฐานใหม่ที่ Ascenti รวมกับ DHL ทำให้ทุกการจัดส่งสินค้าเคลมคืนกลับสู่ลูกค้า จะได้รับการแจ้งสถานะสินค้าตลอดเส้นทาง

ระยะเวลาการประกันสินค้า

Ascenti มั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา สินค้าทุกแบรนด์ของเราจึงมาพร้อมการรับประกันคุณภาพ

ข้อควรรู้
การรับประกันมีผลตั้งแต่เดือนที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซื้อสินค้าจาก Ascenti กรุณาเก็บกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อส่งเคลมพร้อมสินค้า

DIY & Components
Addlink
 • Addlink X70 M.2 SSD  รับประกัน 5 ปี
 • Addlink S70 M.2 SSD  รับประกัน 5 ปี
 • Addlink S20 SATA III 6Gb/s SSD  รับประกัน 3 ปี
Antec
 • Case ทุกรุ่น รับประกัน 2 ปี
 • Cooling : Mercury 120 รับประกัน 5 ปี
 • Cooling : Mercury 240 รับประกัน 5 ปี
 • Cooling : Mercury 360 รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Atom รับประกัน 2 ปี
 • PSU รุ่น VP รับประกัน 3 ปี
 • PSU รุ่น Neo Eco รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น HCG Bronze รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น EAG Pro รับประกัน 7 ปี
 • PSU รุ่น Edge รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น HCG Gold รับประกัน 10 ปี
 • PSU รุ่น HCG Gold Extreme รับประกัน 10 ปี
 • PSU รุ่น HCP รับประกัน 7 ปี
CORSAIR MEMORY
 • MEMORY รับประกัน Lifetime
 • Fan รับประกัน 2 ปี
 • SSD รับประกัน 3 ปี
CORSAIR Gaming
 • Keyboard รับประกัน 2 ปี
 • Mouse รับประกัน 2 ปี
 • Headset รับประกัน 2 ปี
 • แผ่นรองเม้าส์มีไฟ รับประกัน 2 ปี
ELGATO
 • STREAM DECK รับประกัน 2 ปี
 • DECKCAPTURE CARD รับประกัน 2 ปี
 • ACCESSORY รับประกัน 2 ปี
GALAX
 • VGA รับประกัน 3 ปี
 • SSD รับประกัน 3 ปี
 • MEMORY รับประกัน LT
 • Gaming Gear รับประกัน 1 ปี
HIKVISION
 • SSD 2.5 SATA III รับประกัน 3 ปี
 • SSD M.2 PCIe รับประกัน 5 ปี
MSI
 • Mainboard รับประกัน 3 ปี
 • VGA รับประกัน 3 ปี
 • Monitor รับประกัน 3 ปี (On-Site Pick up)
SAMSUNG SSD
 • SSD รุ่น 850 120GB รับประกัน 3 ปี
 • SSD รุ่น 860 EVO 250GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 EVO 500GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 EVO 1TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 EVO 2TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 EVO 4TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 EVO M.2 250GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 EVO M.2 500GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 PRO 256GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 PRO 512GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 PRO 1TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 PRO 2TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 860 PRO 4TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 970 EVO 250GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 970 EVO 500GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 970 EVO 1TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 970 EVO 2TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 970 PRO 512GB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 970 PRO 1TB รับประกัน 5 ปี
 • SSD รุ่น 970 PRO 2TB รับประกัน 5 ปี
Super Flower
 • PSU รุ่น Leadex Platinum รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Leadex III Gold ARGB PRO รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Leadex III Gold ARGB รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Leadex III Gold รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Leadex II Gold รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Leadex Gold รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Golden Green รับประกัน 5 ปี
 • PSU รุ่น Leadex Silver รับประกัน 3 ปี
 • PSU รุ่น Silver Green FX รับประกัน 3 ปี
 • PSU รุ่น Superflower Bronze FX รับประกัน 3 ปี
 • PSU รุ่น Superflower Amazon รับประกัน 3 ปี
 • PSU รุ่น Superflower Mega รับประกัน 3 ปี
Leadtek
 • VGA รับประกัน 3 ปี
HyperX
 • Keyboard รับประกัน 2 ปี
 • Mouse รับประกัน 2 ปี
 • Headset รับประกัน 2 ปี
Thermaltake
 • Case ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี
 • Power Supply
  • THERMALTAKE TR2 CHALLENGER 600W รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE TR2 S 550W รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE TR2 S 650W รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE SMART M 650W รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE SMART M 750W รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE SMART PRO RGB 650W รับประกัน 7 ปี
  • THERMALTAKE SMART PRO RGB 750W รับประกัน 7 ปี
  • THERMALTAKE SMART PRO RGB 850W รับประกัน 7 ปี
  • THERMALTAKE SMART RGB 500W รับประกัน 5 ปี
  • THERMALTAKE SMART RGB 600W รับประกัน 5 ปี
  • THERMALTAKE SMART RGB 700W รับประกัน 5 ปี
  • THERMALTAKE TOUGHPOWERGRAND RGB 650W รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE TOUGHPOWERGRAND RGB 750W รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE TOUGHPOWERGRAND RGB 850W รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE TOUGHPOWERGRAND RGB 1200W PLATINUM รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE TOUGHPOWERGRAND PLATINUM 1050W รับประกัน 10 ปี
 • Cooling
  • THERMALTAKE AMD AM4 UPGRADE KIT/ALL IN ONE/WATER 3.0 SERIES รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE AMD AM4 UPGRADE KIT/DIY LCS/PACIFIC W1 รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE CONTAC 16 CPU COOLER รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE CONTAC 21 CPU COOLER รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE CONTAC SILENT 12 CPU COOLER รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE ENGINE 27 CPU COOLER รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE FLOE RIING 240 TT PREMIUM EDIITION RGB รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE FLOE RIING 360 TT PREMIUM EDIITION RGB รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE FLOE RIING RGB 240 TT PREMIUM EDITION รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE FLOE RIING RGB 240 TT PREMIUM EDITION รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE LUNA 12 LED BLUE รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE LUNA 12 LED RED รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC HARD TUBE BENDING KIT 12MM-10MM รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC HARDTUBE BENDINGKIT : 16MM รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC LUMI PLUS LED STRIP 3PACK/ACCESSORY/LED STRIP/12LED-30CM//LED SOFTWARE CONTROL รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC M360 PLUS D5 HARD TUBE WATER COOLING KIT รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC PETG TUBE 45- DEGREE 16MM OD CHROME รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC R240 D5 WATER COOLING KIT รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC R240 HARD TUBE 12MM LCS KIT รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC RL240 D5 WATER COOLING KIT รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC RL360 D5 RGB WATER COOLING KIT รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC TEMPERRATURE SENSOR รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PACIFIC W4 PLUS CPU WATER BLOCK รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PURE 12 LED BLUE รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PURE 12 LED RED รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE PURE 12 LED WHITE รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 12 LED BLUE รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 12 LED GREEN รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 12 LED RED รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 12 LED RGB FAN X 1 รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 12 LED RGB FAN X 3 รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 12 LED RGB TT PREMIUM FAN X 3 รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 12 LED WHITE รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING 14 LED RGB TT PREMIUM FAN X 3 รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING PLUS 12 RGB FAN X 3 รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING SILENT12 CPU COOLER LED BLUE รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE RIING SILENT12 CPU COOLER LED RED รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE TT PREMIUM PCI-E 3.0 EXTENDER รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE TT SYNC CONTROLLER PREMIUM EDITION/CONTROLLER/9 PORTS FOR PLUS SERIES DEVICES/3 PORT FOR PWM/MAINBOARD SYNCHRONIZE รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE V-TUBLER PETG TUBE 16MM OD 12MM ID 1000MM 4 PACK รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE WATER 3.0 240 RIING RGB EDIITION รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE WATER 3.0 360 RIING RGB EDIITION รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE WATER 3.0 PERFORMER C รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE WATER 3.0 X120 LIQUID COOLING SYSTEM รับประกัน 2 ปี
  • THERMALTAKE WATER 3.0 X120 รับประกัน 2 ปี
PC Cooler
 • Cooler รับประกัน 3 ปี
Comica
 • Microphone รับประกัน 1 ปี
MONTECH
 • Cooler รับประกัน 1 ปี
 • Case รับประกัน 1 ปี

 

สำหรับลูกค้าที่ได้รับการบริการ ONSITE SERVICE

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการหลังการขายของเรา โดยการทำแบบสอบถาม

 

Enter your keyword